Cách thức học và lộ trình

Home / Uncategorized / Cách thức học và lộ trình
Bước 1: đăng nhập vào tài khỏan skype vừa khởi tạo và add nick của trung tâm:  freshtalk2017@gmail.com

Bước 2: Freshtalk kết nối học viên với giảng viên Philippines để các bạn tham gia buổi phỏng vấn/học thử miễn phí kiểm tra trình độ tiếng Anh.

Bước 3: giáo viên đánh giá trình độ của học viên và đưa ra lộ trình/giáo trình học tập phù hợp cho từng bạn.

Bước 4: Tiến hành vào lớp học online theo khung giờ đã đặt