Thông tin chuyển khoản thanh toán

Home / Uncategorized / Thông tin chuyển khoản thanh toán
Để đóng học phí cho khoá học , học viên tiến hành chuyển khoản thanh toán phí 02 ngày trước khi vào lớp học Online theo thông tin dưới đây:

Trung tâm Anh ngữ trực tuyến Fresh Talk

1.     Tài khoản BIDV:

Chủ tài khoản Nguyen Thi Khanh Van
Số tài khoản 2601 0000 121243
Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hà Nội
Nội dung chuyển tiền Khoa hoc thang…hoc vien….

2.     Tài khoản ngân hàng Techcombank:

Chủ tài khoản Nguyen Thi Khanh Van
Số tài khoản 19032 13959 5777
Ngân hàng Techcombank chi nhánh Nguyễn Thị Định
Nội dung chuyển tiền Khoa hoc thang…hoc vien….