Tiếng anh chuyên ngành kinh tế, thương mại, du lịch, quản trị khách sạn

Home / Tiếng anh chuyên ngành kinh tế, thương mại, du lịch, quản trị khách sạn
Schlüssel

Lĩnh vực này luôn giữ vai trò mũi nhọn cho sự phát triển kinh tế của đất nước do đó nhu cầu về việc làm trong ngành này rất đa dạng và phong phú

Tham gia lớp học giúp học viên nâng cao khả năng hội nhập, tăng năng lực chuyên môn tiếng Anh, tăng cơ hội nghề nghiệp cho các công ty, tập đoàn lớn…

Hỗ trợ tốt cho công việc giao tiếp ngoại ngữ qua điện thoại, trao đổi thư tín, gặp gỡ thuyết trình với đối tác, thương thảo hợp đồng…