Tiếng anh chuyên ngành xây dựng

Home / Tiếng anh chuyên ngành xây dựng

Điểm đặc biệt của FreshTalk là trung tâm duy nhất ở Việt Nam có các lớp học trực tuyến về chuyên đề ngành xây dựng. Giáo viên là các thầy/cô Philippines đã từng có kinh nghiệm công tác tại công ty/tập đoàn xây dựng ở các vị trí: quản lý, HSE…

Lớp học phù hợp với đối tượng là các bạn sinh viên trường giao thông vận tải, xây dựng, thủy lợi, kỹ sư xây dựng, kỹ sự HSE, thư ký/trợ lý dự án quản lý dự án…